Albueleddsartrose (AA)


Groenendael anbefales røntget for AA/AD ved 18 - 24 mnd alder - Mittelspitz er ikke disponert for AA

Albueleddsartrose er betegnelsen på kroniske forandringer som oppstår i og rundt et ledd,
hovedsaklig nedsliting av leddbrusken, fortykkelse av leddkapselen, og beinpåleiringer.
AA oppstår sekundert til en skade, ved økende alder som følge av feil belastning,
og som følge av OCD (Osteochondrose eller albueleddsdysplasi)Denne lidelsen deles også inn i grader; sterk, middels og svak.
Svak grad gir sjelden symptomer, men sterk og middels vanligvis gir halthet i kortere og lengre perioder.
Siden AA i seg selv er et symptom på at det foreligger en lidelse inne i, eller i nær tilknytning til,
leddet, er det den primære lidelsen som oftest gir halthet. Artrosen i seg selv gir som regel ikke halthet,
men bevegeligheten vil oftest være nedsatt. På en hund med godt utviklet muskulatur,
som kan kontrollere bevegelsene sine, vil man vanligvs ikke se halthet.

Artrosen i seg selv kan vanligvis ikke behandles.
Eventuell kirurgisk behandling må rettes mot årsaken til artrosen.
Ro og hvile etter ekstra smertefulle perioder, samt gradvis opptrening, og eventuelt smertestillende
(alltid i samråd med veterinær!) er oppskriften for de fleste voksne hunder.
Hunden vil aldri bli kvitt artrosen, og vil kunne risikere perioder med halthet,
men svært mange hunder har artrose uten at de viser tegn til halthet.