COI = Coeffisient of Inbreeding = InnavlskoeffisientCOI brukes som et verktøy til å se hvor stor grad av innavl det blir når man foretar en kombinasjon.
Grovt sett kan man si at innavlskoeffisienten ikke bør overstige 6,25 %, dette er da en søskenbarn-parring.

Her er oversikt over hva ulike kombinasjoner vil gi:


Bror - søster: 25%

Foreldre - avkom: 25%

Halvsøsken: 12,5 %

Onkel - niese: 12,5%

Besteforeldre: 12,5 %

Søskenbarn: 6,25 %*

*max. anbefalt COI er 6,25%.