Øyensykdommer


 Katarakt (Grå stær)
Katarakt er en fortetning i linsen som vil føre til blindhet hvis den angår hele linsen.
Katarakt kan forårsakes av flere ting, for eksempel skader(øyet), sykdom i øyet (feks PRA) eller andre sykdommer (feks sukkersyke).
Katarakt kan være arvelig og ved å foreta øyenlysning ønsker man å utelukke individer med arvelig katarakt fra avl.
Øyelysing for påvising av katarakt eller lignende kan først gjøres i ettårsalderen.

Små katarakter som ikke gir nevneverdige synsforstyrrelser behandles ikke.
Noen katarakter kan gi reaksjoner inni øyet som gir røde vonde øyne .
I disse tilfellene hvor katarakten gir en sekundær uveitt(betennelse inne i øyet) må uveitten behandles.
Dersom katarakten gir synsforstyrrelser er operasjon eneste mulighet for å få tilbake synet.
Forutsetningen for å operere en katarakt er at en eventuell uveitt er under kontroll og at eier
og hund begge er innstilt på å utføre etterbehandlingen så optimalt som mulig.
Dersom operasjon skal gi synet tilbake må netthinnen være intakt.

Avlsanbefalinger vedtatt av gruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer:

Groenendael:
Øyenlyses med hensyn tilutviklingskatarakt, fortrinnsvis bakre polkatarakt men også mer utbredt.
Undersøkelsesrutine: Avlstisper undersøkes før hvert valpekull, hannhunder årlig så lenge de brukes i avl.
Øvrige hunder undersøkes i 1, 4 og 7 års alder.
Avlsanbefaling: Hunder med katarakt bør ikke brukes i avl.


Mittelspitz:
Ingen spesifikke anbefalinger er laget for rasen, men man bør undersøke hundene ved 1 års alder,
og med jevne mellomrom så lenge hundene går i avl.
Avlsanbefaling: Hunder med katarakt bør ikke brukes i avl.


Retinal Dysplasi (RD)
Retinal dysplasi er en (dysplasi) i øyets netthinne som begynner på fosterstadiet og tidlig valpealder.

Total RD
Netthinnen vokser ikke fast på sin normale plass, men ligger og flyter i glasskroppen.
Øyet er blindt. En hund med total RD skal ikke benyttes i avl!

Geografisk RD
En stor og sammenhengende del av netthinnen ligger løs på underlaget. Forandringen
befinner seg alltid i en spesiell del av netthinnen. Denne delen er viktig for det sentrale
synsfeltet, og den geografiske RD påvirker derfor med største sannsynlighet synsevnen.
Om geografisk RD bare finnes på det ene øyet, så vil det friske øyet kompensere for
synsbortfallet, og hunden kan fungere relativt normalt på tross av synsskaden.

Multifokal RD
Flere, mindre omfattende "maskeformede" netthinneforandringer kan påvises i det området som
nevnt ovenfor. De kan lett oppdages ved øyenlysning.

Symptomer
Vanligvis er symptomene på retinal dysplasi uforandret under hele hundens liv.
Tegn på retinal dysplasi kan likevel dukke opp hos en hund som har vært normal. Dysplasi kan
også skjule seg med tiden, så en hund som en gang har hatt forandringer på netthinnen,
kan senere se ut til å være normal.

I følge en brittisk undersøkelse er arvgangen for RD enkelt resessiv og autosomal.
Eieren av en hund med RD avgjør selv om hunden skal anvendes i avl, men det avrådes
at man avler på hunder med multifokal eller geografisk RD. Hund med total RD skal ikke
benyttes i avl.

*Mittelspitz: Det blir mer og mer vanlig at seriøse oppdrettere øyenlyser sine valpekull ved 7 ukers
alder for å fastslå om det foreligger RD på valpene. Dette kommer vi også til å gjøre på våre valpekull.