Tannstilling


Foretrukket tannstilling hos groenendael og mittelspitz er saksebitt.
Tangbitt
er også tillatt.

Over- og underbitt er ikke tillatt.